Waxing / Face & Body

Women’s Waxing

 • Eyebrow Re Shape/Rehab / $20
 • Eyebrow Tidy / $15
 • Lip/Chin / $10
 • Lip & Chin / $15
 • Underarm / $20
 • Bikini / $20
 • G-String / $35
 • Brazilian / $55
 • Forearm / $20
 • Full Arm / $35
 • 1/2 leg / $25
 • 1/2 Leg & Bikini / $45
 • Top 1/2 Leg / $30
 • Top 1/2 Leg & Bikini / $50
 • Full leg / $50
 • Full Leg & Bikini/Underarm / $60

 

Men’s Waxing

 • Back / $45
 • Chest / $40
 • Full Leg / $55
 • 1/2 Leg / $35